DỊCH VỤ

THIẾT KẾ BẢN VẼ BẤT ĐỘNG SẢN

Tại Aika, chúng tôi hiện đang thiết kế những tờ rơi về bất động sản bao gồm vẽ sơ đồ mặt bằng nhà ở và bản đồ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao dưới sự kiểm tra và hướng dẫn của người Nhật nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để duy trì chất lượng ổn định trong khi thực hiện công việc kinh doanh của mình.

Hình gốc

Thành phẩm


Hình gốc

Thành phẩm


Hình gốc

Thành phẩm