DỊCH VỤ

XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Công việc cắt hình ảnh là một nghiệp vụ gia công nguyên liệu đã được BPO hóa từ rất sớm trong lĩnh vực DTP. Công ty chúng tôi mỗi ngày xử lý hàng ngàn hình ảnh có thể sánh ngang với chất lượng và tốc độ tại Nhật Bản. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận được đánh giá cao từ khách hàng về mức độ hoàn thiện đối với những nghiệp vụ mang tính tổng thể như tạp chí, tờ rơi, album, v.v.

* Di chuyển thanh trượt qua trái hoặc phải để xem ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa.