Thay đổi, chỉnh sửa hình ảnh

DTP

Tạp chí, sách báo, tờ rơi, quảng cáo.

Giới thiệu bộ phận DTP

Tổng quan DTP.

Ở Bộ phận DTP, chúng tôi thực hiện công việc thay đổi hình ảnh, sử dụng hình ảnh có chất lượng cao để thay thế cho hình ảnh có chất lượng thấp. Đây là khâu cuối cùng để xuất bản thành sách và tạp chí nên chất lượng sản phẩm và thời gian nộp bài được ưu tiên hàng đầu.

images

images
images
images

Theo dõi bản tin

Để lại địa chỉ mail của bạn để chúng tôi hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Liện hệ chúng tôi